โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ค. 2561ต้นประดู่