โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2561ต้นประดู่