โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

สีประจำโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2561