โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

สีประจำโรงเรียน

วันที่ 22 พ.ค. 2561