โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School