โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

วันที่ 07 ม.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 331
พัฒนาบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยครูต่างชาติ พัฒนาบุคลากร ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่อการสื่อสาร
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยครูต่างชาติ พัฒนาบุคลากร ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่อการสื่อสาร
รองสมชาย ศิริทองนำนักเรียน เข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์