โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ปี 2560

วันที่ 23 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 199
รองสมชาย ศิริทองนำนักเรียน เข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยครูต่างชาติ พัฒนาบุคลากร ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่อการสื่อสาร
รองสมชาย ศิริทองนำนักเรียน เข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์