โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

กิจกรรมรำลึกพระคุณครู

วันที่ 20 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 79
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยครูต่างชาติ พัฒนาบุคลากร ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเพื่อการสื่อสาร
รองสมชาย ศิริทองนำนักเรียน เข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์