โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เครือจข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา

วันที่ 15 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 66
การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เครือจข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา
 
ด.ช.อติชาติ หอมระรื่น   ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 
 
  ด.ญ.ชลลดา  ดาวเรือง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง