โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

Rungruenguphathum School

มอบรางวัล นักเรียนแข่งมารยาท

วันที่ 23 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 96
มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ การประกวดมารยาท
ระดับประถมได้รางวัลเหรียญทองแดง 65 คะแนน
ระดับมัธยมได้รางวัลเหรียญทอง 97.67 คะแนน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง